Drobečková navigace

Úvod > Pracovně lékařské služby > Poradenství

Poradenství

Pojem poradenství je v příslušných předpisech vymezen poměrně širokým způsobem.

Obsahem pojmu je poradenství

 • v problematice ergonomie včetně fyziologie práce, psychologie práce, režimu práce a odpočinku, stanovení výkonových norem
 • při projektování, výstavbě a rekonstrukci pracovišť a dalších zařízení zaměstnavatele
 • při zavádění nových technologií, látek a postupů z hlediska jejich vlivu na pracovní podmínky a zdraví zaměstnanců
 • při úpravách pracovních míst, včetně míst pro zaměstnance se zdravotním postižením
 • při výběru technických, technologických a organizačních opatření, osobních ochranných pracovních prostředků
 • v problematice pitného režimu, poskytování ochranných nápojů
 • v problematice pracovní rehabilitace
 • při výcviku a výchově zaměstnanců v oblasti ochrany a podpory zdraví při práci, správných pracovních návyků, při rekvalifikaci zaměstnanců nezpůsobilých vykonávat dosavadní práci
 • při identifikaci nebezpečí a hodnocení rizik při práci a při zařazování prací do kategorií dle zákona upravujícího ochranu veřejného zdraví
 • při zpracování plánu pro řešení mimořádných událostí
 • k návrhům opatření k nápravě v případě zjištění závad, které mohou vést u zaměstnanců k poškození zdraví, spočívající v provádění školení zaměstnanců určených zaměstnavatelem v první pomoci, zpracování návrhu vybavení pracoviště prostředky pro poskytování první pomoci pro zaměstnavatele

Kolik hodin poradenství trvá?

Časový rozsah pro poradenství a dohled nad pracovními podmínkami včetně školení uvádíme na stránce Formuláře a letáky