Drobečková navigace

Úvod > Informace pro pacienty > Profil společnosti

Profil společnosti

PV-AMBULANCE s.r.o. je právnickou osobou¹, obchodní společností² a poskytovatelem zdravotních služeb³. Vznikla v lednu 2011 změnou právní formy – jakožto nástupce původního poskytovatele zdravotních služeb fyzické osoby MUDr. Pavla Vajsejtla.

Zaměřujeme se na rozsáhlé poskytování služeb v rámci všeobecného praktického lékařství a pracovnělékařských služeb. Současně se zabýváme i vnitřním lékařstvím na pracovišti v Chebu.

Zdravotní služby poskytujeme v Chebu, kde je rovněž umístěno sídlo společnosti, a ve Františkových Lázních.

PV-AMBULANCE s.r.o. má uzavřenou smlouvu o poskytování a úhradě hrazených služeb se zdravotními pojišťovnami (VZP, ZPMV, VoZP, ČPZP, OZP)

Zaměstnáváme více než dvě desítky osob a počtem zaměstnanců se řadíme mezi největší zařízení tohoto typu v Karlovarském kraji.


¹ § 118 an. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

² § 1 an. zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích)

³ § 2 an. zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách), ve znění pozdějších předpisů